Мобилен центробежен сепаратор (отсметанител); 500 l/h

Сепаратори
Капацитет (l/h) 300-500
Обороти на барабана (r/min) -
Диаметър на барабана (mm.) -
Вид на предавката -
Фактор на сепарация -
Захранващо напрежение (V) -
Мощност на ел. двигателя (kW) -
Материал на барабана -
Материал на тарелките -
Препоръчителна температура на работния флуид (t) -
Входящо налягане (mPa) -
Изходящо налягане (mPa) -
Потребление на вода ( l/h) -
Разход на суровина+вода за един цикъл на очистване (l) -
Метод на очистване -
Съдържание на мазнини в сметаната (%) -
Съотношение на сметана/обезмаслено мляко -
Общо тегло (kg) -
Обем на машината (cbm) -
Размери (mm) -