• Ръчен центробежен сепаратор (отсметанител); 3000 l/h

Ръчен центробежен сепаратор (отсметанител); 3000 l/h

Центробежните сепаратори са от вида технологично оборудване, което използва принципа на центрофугиране и отаяване за трайното разделяне (сепариране) на две течни субстанции с различна относителна плътност.  Те извършват високоскоростна операция с помощта на интегрирани и затворени системи за вход и изход на работния флуид, която постига максимален ефект на сепарация.

Всички части на нашите машини, които имат и биха имали контакт с работния флуид са изработени от неръждаема стомана и задоволяват хигиенните изисквания на хранително-вкусовата промишленост.

Сепараторите се състоят от входяща и разтоварваща част, барабан, камбана, вертикална и хоризонтална зъбна предавка, рамка, оборотомер, главен електродвигател, спирачен механизъм и пулт за управление (табло).

Вече сепарираният лек продукт се освобождава от машината с помощта на центроостремителна помпа под налягане (0,1-0,5 mPa) и може да достигне директно до следващото технологично звено за обработка.

Барабанът на нашите машини е прецизно балансиран, което гарантира надеждна, безопасна и безшумна работа.

Лагерите използвани в нашите машини са на марката "SKF" Sweden.

Нашите машини са оборудвани с програмируем контролер (PLC), който управлява цикъла на работа! Лесен за настройване и промяна на зададените параметри.

Сепаратори
Капацитет (l/h) 3000
Обороти на барабана (r/min) 7320
Диаметър на барабана (mm.) 280
Вид на предавката Зъбна
Фактор на сепарация 9165
Захранващо напрежение (V) 380V; 50 Hz; 3-фази
Мощност на ел. двигателя (kW) 5,5
Материал на барабана S.S. 304
Материал на тарелките S.S. 304
Препоръчителна температура на работния флуид (t) 35-55⁰C
Входящо налягане (mPa) -
Изходящо налягане (mPa) 0,3
Съдържание на мазнини в сметаната (%) 0,015-0,40
Съотношение на сметана/обезмаслено мляко -
Общо тегло (kg) 450
Разтоварване Ръчно
Метод на почистване Ръчно
Обем на машината (cbm) 0,62
Размери (mm) 800/550/1400